Venstres svar på Danmarks udfordringer

Væksten i Danmark er alt for lav. 811062_513_342_0_0_0_0Kun ca. 1 pct. Det er for langsomt og for svagt. Det skal gøres bedre, og det er en forudsætning for, at vi kan få råd til investeringer i f.eks. motorvejsudvidelser, bl.a. færdiggørelsen af det tredje fynske motorvejsspor og mange andre tiltag, at vi får mere gang i væksten.

Øget vækst og flere arbejdspladser giver større skattegrundlag, således at vi kan tjene penge hjem til nye investeringer. Der er stort set ingen penge i statskassen i dag til nyinvesteringer. Derfor skal vi blive mere produktive.

Vores helhedsplan består af forslag og tiltag, som skal være med til at løfte dansk økonomi og skabe råderum til nye investeringer og til at sikre kernevelfærden og alle de andre ting, vi alle gerne vil for at videreudvikle samfundet. Samtidig vil vi gerne styrke trygheden i samfundet, bl.a. ved at styrke politiet, forsvaret, efterretningsvæsenet, beredskabet og meget mere.

Vi har fremlagt en helhedsplan som svar på Danmarks udfordringer. Lad os komme i gang, så vi kan sikre nyinvesteringer i fremtidens Danmark. Andre lande bliver mere produktive. Det skal vi også blive.

 

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

V klar med nye udlændingestramninger

Venstre vil have styr på flygtningestrømmen, og vi lægger derfor op til yderligere udlændingestramninger med vores Helhedsplan. Vi foreslår blandt andet en nødbremse, så Danmark kan afvise asylansøgere på grænsen, hvis vi igen oplever en meget voldsom asyltilstrømning. Vi foreslår også at øge brug af optjeningsprincipper og lave generelle stramninger, så vi sikrer ro og orden i landet.

Danmark er et lille land, og vi så sidste år, hvordan et alt for stort pres på vores land skabte kaotiske tilstande. Vi oplevede i september sidst år en folkevandring op ad motorvejene. Flygtninge og migranter kom til landet i et antal, som gjorde det svært for os at følge med. Derfor valgte vi at stramme vores udlændingepolitik. De stramninger har virket, men vi er ikke i mål endnu.

Med Helhedsplanen ønsker vi at sætte en skærpet kurs over for kriminelle og stramme reglerne for beboere på asylcentrene. Vi foreslår, at afsætte flere penge til indsatser i nærområderne, hvor pengene rækker længst, og hvor vi kan hjælpe flest. Vi er nødt til at lave stramninger i en tid, hvor der ikke er kontrol med flygtningestrømmen ved Europas ydre grænser.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Naturpleje, der giver mening

ea4756514fI Venstre vil vi naturen! I foråret stod vi i spidsen for en ambitiøs naturpakke. En naturpakke, der giver større biodiversitet, mere urørt skov til gavn for plante- og dyrelivet og bedre adgang til naturen.

En central del af naturpakken er, at der skal udlægges et areal på 25.000 hektar til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Vi taler her om skove, hvor der ikke fældes træer, og hvor der gøres en ekstra indsats for at fremme biodiversiteten. Urørt skov er en rigtig fornuftig tilgang til naturpleje, hvor vi får mest mulig natur for pengene.

Den tidligere S-ledede regering havde desværre et meget snævert fokus på det åbne land, når det kom til naturpleje. Det fokus gjorde, at de gik glip af muligheden for at gøre en reel forskel for naturen. Venstre foreslog den tidligere regering at udlægge mere urørt skov. Det afslog de, selvom de vidste, at det var et initiativ, der virkede. Venstre tog altså det skridt, som den tidligere regering ikke var villig til at tage – vi foreslog at udlægge mere urørt skov for at fremme biodiversiteten.

Urørt skov er en ideel løsning for at fremme biodiversitet. Københavns Universitet har tidligere fremlagt, at vi for 1/8 af prisen på 1/6 af arealet kan nå samme biodiversitet i skovene som ved initiativer placeret i det åbne land. Derfor er det sund fornuft at lægge en stor indsats i skovene.

Den store indsats i skovene betyder også, at vores naturpakke ikke kun er god for naturen og biodiversiteten. Naturpakken bidrager også positivt til vores erhverv, ved at pålægge færre byrder på vores landmænd. Vi fokuserer mere på urørt skov, modsat den tidligere regerings snævre fokus på det åbne land, som betød store udfordringer for de danske landmænd. Vores naturpakke viser, at landbrug og natur ikke er modsætninger, som rød blok ynder at fremstille det.

De danske landmænd gør et stort arbejde for at bliver mere bæredygtige. De bliver ved med at udvikle deres produktion, så den er så miljørigtig som overhovedet muligt. Vi er blandt de førende i Europa. Dog nytter det ikke noget i længden, hvis vi pålægger vores erhverv så store byrder, at de bliver udkonkurreret af deres europæiske kollegaer. I Venstre mener vi, at vi kan tilgodese både natur og erhverv, og her er urørt skov ét ideelt værktøj blandt flere.

Når Venstre gang på gang bliver skudt i skoene, at vi ikke vil naturen, er det helt forkert. I Venstre vil vi naturen, og vi vil naturpleje, hvor den giver mening. Det gør den i urørt skov, hvor man får et langt større resultat for sine penge, end man gør i det åbne land, uden at pålægge vores erhverv flere urimelige byrder.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Motorvejsspor før togfond

Det tredje fynske motorvejsspor er den vigtigste fynske trafikprioritet, når der igen på et tidspunkt er penge i trafikkassen til prioritering. Vi kan alle følge med i trængselsproblemerne på motorvejen og behovet for at komme videre med færdiggørelsen af det tredje fynske motorvejsspor.

Når der skal prioriteres, skal motorvejssporet komme før togfonden, som er stærkt nødlidende med stort hul i kassen pga faldende skatter fra olieindtægterne, som følge af de faldende oliepriser.

Togfonden ville på Fyn iflg. det oplyste spare blot 6 minutter i transporttiden til Århus for en høj pris på 4,8 mia. kr.

Samtidig er der behov for at vi på jernbaneområdet først får opgraderet det vi har, før vi iværksætter nye dyre projekter. De mindre togstationer over Fyn skal fremtidssikres, og det kan gøres med investeringer i såkaldte vige- og krydsspor, som f.eks. også godstog kan køre ind på, således at persontrafikken og de mindre fynske togstationer sikres.

Svendborgbanen har været noget udfordret, og den skal fremtidssikres. Jeg er glad for, at vi har fået skiftet skinnerne og sat penge af til nye lyssignaler på landsplan, hvor udskiftningen sker fra den dårligste ende.
Ekstra vige- og krydsspor kan måske være en del af løsningen. Jeg er glad for, at Transportministeren har givet DSB besked på, at der nu skal styr på Svendborgbanen, således at passagererne kan være trygge ved driften og stabiliteten på banen.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ny aftale skaber flere praktikpladser

14068313_620384248138921_6486334045120735092_nRegeringen har netop indgået endnu en såkaldt trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, som betyder, at der kommer 8.000-10.000 flere praktikpladser fra 2025. Det er en aftale, som alle kan være stolte af, for den kommer til at gøre en stor forskel fremover.

Det er både godt for de unge, for de virksomheder, som mangler arbejdskraft i fremtiden, og det er godt for dansk økonomi.

Venstre har som mål at styrke erhvervsuddannelserne, således at flere unge tiltrækkes af disse og frafaldet mindskes. I alt for mange år har erhvervsuddannelserne haltet, og mange unge har søgt i en stor bue uden om de håndværksmæssige fag på grund af uddannelsernes dårlige ry. For at bøtten kan vendes for erhvervsuddannelserne, så er det altafgørende, at der er praktikpladser nok. Derfor vil der fremover være en kontant økonomisk fordel for virksomhederne og håndværksmestrene i at oprette flere praktikpladser.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Danmarks sikkerhed skal styrkes

fc5c8b490fDet har på mange måde været en sommer præget af utryghed. Vi har oplevet terroren på nært hold i både München og i Nice. Vi lever i en ny verden, hvor vi er nødt til at investere mere i vores fælles sikkerhed. Det har Venstre taget konsekvensen af, og et væsentligt aspekt af vores 2025 plan er at styrke den danske sikkerhed.

Vores 2025 plan skal sikre en dansk økonomi, som giver plads til, at vi kan løse fremtidens udfordringer. Men planen skal også styrke sikkerheden i Danmark, fordi vi ønsker et Danmark hvor der hersker ro, orden og tryghed. Vi oplevede selv terroren tilbage i 2015, og siden da har vores politi og vores efterretningstjeneste været under hårdt pres. Det er derfor vigtigt, at vi sætter flere penge af, til at bekæmpe den utryghed, der hersker.

Vi vil helt konkret øge trygheden ved at afsætte et milliard beløb til at styrke Danmarks sikkerhed. Vi vil styrke politiet, militæret og efterretningstjenesten, så vi danskere kan føle os mere trygge i en verden, som er præget af utryghed.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

V-stramninger virker

14022350_10154362250048830_2833656079215842097_nVenstre-regeringen stod kort efter valget i 2015 i spidsen for indførelsen af en integrationsydelse. Ydelsen erstattede den kontanthjælp, som nytilkomne flygtninge og familiesammenførte havde fået ret til af Mette Frederiksen, og som betød, at Danmark var blevet markant mere attraktiv for asylansøgere. Integrationsydelsen har virket, den sparer statskassen for 1 milliard kroner. Venstre’s stramninger virker.

Socialdemokraterne stemte imod integrationsydelsen. Og end ikke udmeldinger fra Henrik Sass Larsen om, at Socialdemokraterne vil gøre alt for at begrænse ikke-vestlig indvandring eller en milliardbesparelse på udgifterne til kontanthjælp til flygtninge kan ændre den socialdemokratiske holdning. En regering med S i spidsen, vil være en regering, der koster statskassen dyrt.

Hvis Socialdemokraterne igen kommer til magten og ruller integrationsydelsen tilbage, vil det både koste i kraft af merudgiften til offentlig forsørgelse, gøre Danmark markant mere attraktivt for asylansøgere, og det vil mindske incitamentet for at søge beskæftigelse. Det kommer unægtelig til at gå ud over vores velfærd, og det vil koste penge, som vi hellere vil bruge på velfærd og skattelettelser til de hårdtarbejdende danskere.

Venstres udlændingepolitik viser kontante resultater, som vi ikke må give køb på.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar