Asylpolitik, der virker

flygtniiinI året 2015 modtog Danmark flere asylansøgere end nogensinde før. Ikke mindre end 21.000.
Det skyldtes dels de voldsomme migrantstrømme, som hele Europa fik at mærke og dels den slappe asylpolitik, som den tidligere SR-regering førte. En politik, der med lempelse efter lempelse gjorde det mere attraktivt at søge asyl i Danmark.

Vi vandt valget, og med en ny regering fik vi sat opstramning af udlændingepolitikken på dagsordenen. Nu kan vi se, at tendensen er vendt. En strammere asyl- og udlændingepolitik har været og er med til at sikre, at asylpresset går uden om Danmark. I 2016 søgte 6.072 personer asyl i Danmark. Det er mere end tre gange færre end i 2015.

Venstre har sammen med flere partier foretaget en række stramninger af udlændingepolitikken. Vi har blandt andet gjort det sværere at blive familiesammenført og de kontante ydelser er blevet sat ned.

Der er indført midlertidig grænsekontrol, som foreslås forlænget. Blot nogle af de gennemførte stramninger. Der bruges nu færre penge på asylansøgere. Der er flere penge til velfærd i Danmark.
Det er resultatet af en asylpolitik, der virker.

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

10 mio. kr. til turismeprojekter i landdistrikterne

penge-1blaa_28Turismen er et afgørende bidrag til at sikre vækst og beskæftigelse i alle dele af landet. Derfor har vi også i planlovsaftalen valgt, at afsætte 10 mio. kr. til at løfte udviklingen af turismen i landdistrikterne. De penge er nu blevet fordelt ud på 30 forskellige projekter.

Projekterne har blandt andet fokus på mindre aktører, som skal give turisterne et bredere udbud af oplevelser. Et projekt på Tåsinge vil blandt sikre flere turister ved at etablere Tåsinge Frugthave som centrum for oplevelsespakker rettet mod turister og som videnscenter for frugtdyrkning og -brug med kurser og formidlingsaktiviteter for haveejere. Et andet projekt vil med Øhavsmuseet i spidsen arbejde for at åbne den undersøiske stenalderverden i Det Sydfynske Øhav. Projektet vil udvikle et nyt tilbud, der kombinere guidede snorkelture med udstillingsbesøg.

Jeg ser frem til at følge udviklingen i turismeerhvervet og de mange gode projekter. Vi skal sikre vækst og udvikling i hele landet, og jeg er overbevist om, at de mange små projekter vil være et skridt mod den udvikling. Vores landdistrikter har så meget at byde på for både danske og udenlandske turister.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder en lavere elregning for alle

pso2-0Afskaffelsen af PSO-afgiften sikrer danskerne en billigere elregning. I løbet af de kommende seks år bliver afgiften helt afskaffet. Afskaffelsen af PSO-afgiften betyder imidlertid ikke, at vi giver køb på Danmarks grønne ambitioner.

Vi arbejder fortsat for mere grøn energi, men nu bliver den grønne omstilling i stedet finansieret over finansloven. For mange virksomheder har PSO-afgiften været hæmmende i forhold til at kunne konkurrere på lige vilkår med udenlandske virksomheder.

Danmark skal arbejde målrettet på at skabe grøn omstilling, men vi må ikke belaste erhvervslivet med så mange grønne afgifter, at produktionen flytter ud af landet. Afskaffelsen af PSO-afgiften giver danske virksomheder bedre konkurrencemuligheder. Det er meget vigtig i en tid, hvor vi skal gøre, alt hvad vi kan for at beholde produktionsarbejdspladser i Danmark.

En branche som især kommer til at mærke afskaffelsen af PSO-afgiften er gartnerierne. De har siden indførelsen af PSO-afgiften i 2005 været presset på indtjeningen og en del af produktionen er flyttet ud af Danmark, f.eks. til Sverige. Nu får gartnerierne igen mulighed for at skabe vækst i Danmark, og det betyder at der også kan blive skabt nye arbejdspladser.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Styrket indsats overfor radikaliserede

47436b07f4Vi skal passe på Danmark. Derfor er det afgørende, at ekstremistiske miljøer, der modarbejder og foragter grundlæggende demokratiske værdier om frihed, demokrati og kvinders rettigheder, bekæmpes. Danmark er et åbent og tolerant land, og det skal det blive ved med at være. Derfor er det vores pligt at sætte ind overfor dem, der ikke vil os det godt.

Regeringen har tidligere sikret flere midler til PET, forbudt indrejse til Islamisk Stats områder i Syrien og Irak og skærpet reglerne for hadprædikanter. Nu har regeringen fremlagt en ny handlingsplan, der styrker indsatsen mod ekstremisme og radikalisering med en række nye tiltag.

Et af de steder, hvor det er meget vigtigt at sætte ind, er i fængslerne. Indsatte med ekstremistiske holdninger skal ikke have frit spil til at radikalisere andre indsatte. Regeringen vil indføre en skærpet procedure og øget tilsyn med religiøse forkyndere i fængslerne.

Samtidig vil vi undersøge mulighederne for at samle radikaliserede indsatte i særlige afdelinger. Endelig skal der indføre et krav om deltagelse i et exitprogram før prøveløsladelse for personer, der er dømt for terror.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tryghed for boligejerne

5b3c6f2b3fDet skal være trygt at være boligejer. Derfor vil regeringen nu rydde op i ejendomsvurderingerne med et nyt og mere præcist ejendomsvurderingssystem. Det er en bunden opgave, for vi kan ganske enkelt ikke leve med, at der ikke er tillid til, at man som boligejer betaler det rigtige i skat. Der har været eksempler på, at ens huse på samme villavej har betalt vidt forskellige beløb i ejendomsskat. Det er naturligvis fuldstændig uholdbart. For Venstre er det helt afgørende, at det nye system til ejendomsvurderinger ikke fører til utryghed for boligejerne. Derfor har vi besluttet at afsætte i alt 24 mia. kr. til at sikre boligejernes tryghed. Det medfører, at ingen nuværende boligejere skal betale mere i boligskat, end de ellers ville have gjort. Det nye system til ejendomsvurderinger rydder op på en ansvarlig måde, samtidig med at det sikrer, at man som boligejer ikke skal ligge søvnløs om natten over udsigten til at betale mere i boligskat. Samtidig aflyses de store stigninger i grundskylden, som ville have ramt boligejerne. Endelig vil de boligejere, der har betalt for meget i skat på grund af de mangelfulde vurderinger, blive kompenseret krone for krone.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

V strammer op på udlændingepolitikken, igen

13620992_10154265292643830_5054754290477681072_nDa Socialdemokraterne sad på magten, lempede de udlændingepolitikken hele 45 gange. Det har blandt andet resulteret i, at vi har fået alt for svært ved at sende kriminelle udlændinge ud af Danmark. Det vil Regeringen nu gøre noget ved. For det kan ikke være rigtigt, at kriminelle udlændinge ikke kan sendes ud af Danmark.

Vi er nu klar med et nyt lovforslag, som skal sikre, at flere kriminelle udlændinge kan udvises. Lovforslaget skal behandles i dette Folketingsår, som officielt blev skudt i gang den første tirsdag i oktober. Forslaget er blot ét ud af flere på området, som skal sikre en fornuftig udlændingepolitik. Vi sørger altså for, at der er handling bag vore ord – vi fører en stram udlændingepolitik, hvorimod Socialdemokraterne førte en alt for lempelig udlændingepolitik.

Danmark er et lille land, og vi har i forvejen svært ved at rumme det ekstreme flygtningepres, som vi tidligere har oplevet. Det er derfor afgørende, at vi får strammet op og fører en fornuftig udlændingepolitik, især når det gælder personer, som ikke overholder de danske love og regler.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Socialdemokraterne mangler penge

0e1311fe38Når Socialdemokraterne vil fjerne kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og annullere besparelserne på udviklingsbistanden, opstår der et hul i deres plan. De har simpelthen ikke penge til at gennemføre alt det, de lover. Derfor klinger det hult, når Socialdemokraterne kritiserer Venstres Helhedsplan for ikke at afsætte nok penge til velfærd.

Socialdemokraterne har fremlagt en plan, som udelukkende handler om at bruge penge. Det er uansvarligt og uambitiøst. Deres politik vil øge udgifterne til udviklingsbistand med 34 mia. kr. frem mod 2025 og højere ydelser til flygtninge vil koste samfundet 10 mia. kr. frem mod 2025. Det efterlader ikke meget økonomisk råderum til investeringer i vores velfærd. Socialdemokraternes plan hænger ikke sammen.

Danmark er udfordret. I Venstres helhedsplan tager vi hånd om udfordringerne. Der skal skabes vækst, arbejdspladser og eksport. Konkurrenceevnen skal styrkes. De andre lande vi konkurrerer med er i gang. Vi har forslået nogle tilpasninger, som skal være med til at sikre Danmark på den lange bane. Vores helhedsplan vil skabe vækst og råderum til nyinvesteringer, f.eks. i motorveje, politi, sikkerhed, velfærd og mange andre ting vi gerne vil i fremtiden. Pengene skal tjenes til det. Det sikrer vores helhedsplan.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar